top of page
golf.jpg

"You can't stop the wave, but you can learn to surf"

Filosofie

  • Beleven
    Iets daadwerkelijk beleven, er midden in staan, het fysiek en emotioneel ondergaan zijn wezenlijke aspecten om een gebeurtenis te laten beklijven en het diepste in je te raken. Deze fysieke en emotionele ervaring is onontbeerlijk om werkelijk dingen 'eigen' te maken. Dit kan het opdoen van kennis en/of vaardigheden zijn, maar het is ook bewustwording! Dergelijke ervaringen worden steeds schaarser in deze maatschappij waar vooral de klemtoon wordt gelegd op maximale consumptie en materiële invulling van behoeften. De outdoor biedt echter nog genoeg mogelijkheden voor indringende beleving. Ontmoetingen in de natuur zijn écht en confronteren de mens, psychisch en fysiek, rationeel en emotioneel.
  • Bewegen
    Dat bewegen gezond is voor geest en lichaam staat vast! Psychische veranderingen worden bevorderd door je fysiek in beweging te zetten. Ter vergelijking: een rijdende kar is gemakkelijker van richting te veranderen (en ook beter bestuurbaar) dan een stilstaande. Psychische ervaringen worden gemakkelijker gedeeld met anderen en bespreekbaar gemaakt als er een gezamenlijke fysieke ervaring aan ten grondslag ligt. Door je in beweging te zetten ontmoet je meer.
  • Natuur
    In eerste instantie heeft natuur een sterk intrinsieke waarde. En naast de fysieke afhankelijkheid (voedsel, water, lucht, bescherming, zuivering, etc. - de zogenaamde ecosysteemdiensten) hebben we de natuur ook nodig voor ons geestelijk welzijn. Het is een bron van inspiratie, het geeft nieuwe energie en brengt je weer in balans. 'Even uitwaaien', 'een frisse neus halen', 'even opladen' zijn een paar voorbeelden van uitdrukkingen die deze kwaliteiten onderstrepen. De lessen die we in de natuur aangeboden krijgen zijn subliem en onuitputtelijk. De ecologie geeft ons bijzondere voorbeelden van samenwerking, (overlevings)strategieën, verbondenheid, organisatie, samenhang, balans, ritme en levensvatbaarheid (= duurzaamheid). Daarnaast is de natuur een uitermate geschikte omgeving voor zelfreflectie en om afstand te nemen van het dagelijkse leven.

Outdoor Inspiration heeft als doel onze verbinding met de natuur te vergroten. De natuur om ons heen (natuurlijk leefmilieu), maar ook ons eigen (innerlijke) natuur. Deze verbinding is de basis voor gezondheid, geluk, succesvolle organisaties en een duurzame samenleving.

Natuurbeleving is een fijn vehikel voor deze verbinding. Natuurbeleving helpt ons groeien, 't geeft ons energie, het maakt ons productiever, creatiever en interessantere mensen. Ook maakt 't ons beter in staat om in harmonie aan de samenleving deel te nemen. Maar bovenal: het zorgt ervoor dat we tevreden zijn met onszelf en meer levensvreugde ervaren.

Wil je meer 'filosoferen'? Lees gerust verder over de kenmerken van natuurbeleving:

bottom of page