P1050158.JPG

"Humankind has not woven the web of live. We are but one tread within it. Whatever we do to the web, we do to ourselves. All things are bound together. All things connect."

 

                                                                                              - Chief Seattle, 1854 -

Mens & ecologie

Ik haal veel voldoening uit het feit dat ik probeer die dingen te doen, waarvan ik denk dat ze goed zijn én een bijdrage leveren aan het grote geheel (mens & ecologie). Dat voelt als vrijheid optima forma.

 

Ik werk (profit) vanuit de vraag hoe we als mensheid van waarde kunnen zijn voor de wereld (people & planet).

 

Met Outdoor Inspiration zet ik in op de bewustwording én beleving dat wij mensen een onderdeel zijn van het ecosysteem.

Een duurzame wereld is in mijn optiek alleen haalbaar als we ons afstemmen op de ecologische 'wetten'.  

 

Alhoewel er verandering gaande is, heerst er ook nog steeds een wereldbeeld waarin we als mensheid onafhankelijk zijn en onze eigen (mensen)wereld kunnen creëren. Dat is een illusie en in feite een gevecht tegen de natuur, die wij nooit zullen winnen. 

 

Een zorgdragende en ondersteunde houding naar de aarde en daarmee de ecologische processen, brengt veel méér op (zeker op de lange termijn). Opbrengst in de vorm van onze levensbehoeften (zoals voedsel, schoon water en lucht), maar ook geestelijk welbevinden en spirituele groei.

 

 

Ons eigen gedrag is het grootste wat we kunnen doen, de grootste stem die we kunnen uitbrengen. Bij Outdoor Inspiration komt dit naar voren in de keuze en de intentie van de programma's, de aard van de activiteiten en de omgang met de natuurgebieden waarin we werken. Nog concreter is het consumptie-/koopgedrag, waarbij ik stem op die producten en diensten waar ik achter sta (milieu- en mensvriendelijk) én daarbij ook nog eens de betreffende ondernemers steun in hun initiatief. Als je kiest voor dat wat bijdraagt aan een mooiere wereld, is het er in wezen al :-)

Meer achtergrond over duurzaamheid?

Antropoceen, het tijdperk van de mens


De aarde is 4,6 miljard jaar oud, geologische tijdperken beslaan miljoenen jaren, maar homo sapiens dook pas 250.000 jaar geleden op. En moderne mens trekt diepe sporen die zich niet eenvoudig laten uitwissen. We leven in het Antropoceen, klinkt het steeds vaker. Dat de aarde een door en door menselijke planeet is geworden staat buiten kijf. Wij bepalen hoe rivieren stromen, waar landbouwgewassen groeien, en wat ‘ongerepte natuur’ mag blijven. Versteende plantenresten die miljoenen jaren lagen opgeslagen in de bodem worden massaal opgegraven en verbrand. Vis wordt met bakken tegelijk uit de oceaan geschept. Overal ter wereld laat de mens zijn vingerafdrukken achter en dat heeft onvoorziene, vaak ongewenste gevolgen. Het Antropoceen is evenzeer een erkenning van de uitzonderlijke kracht van de mens als een collectief brevet van onvermogen. Het afkondigen van het tijdperk van de mens gaat gepaard met de roep om een nieuw bewustzijn. De mens moet zich realiseren dat hij het stuur van moederschip aarde in handen heeft – en er dient flink bijgestuurd te worden om niet te crashen.

In de tijd van een mensenleven steeg de concentratie broeikasgassen meer dan in de miljoen jaar daarvoor. Diersoorten legden massaal het loodje. Bommen lieten littekens achter op de aardkorst. Oceanen werden gevuld met ‘plastic soep’. Het Antropoceen is geen neutrale beschrijving, maar velt een oordeel. De mens (‘anthropos’) is de schuldige. Onze soort heeft zich gedragen als een zwerm sprinkhanen, die de planeet rücksichtslos heeft kaalgevreten en nu de rekening gepresenteerd krijgt. De vraag is of antropoceen het goede woord is, immers we leven immers niet in het tijdperk van de mens, maar in het tijdperk van het kapitalisme, maar misschien is het eerder de vorm van technologische industrialisatie dan het kapitalisme an sich dat de boosdoener is.

Het is misplaatst om nu te denken: geen zorgen, technologie lost het allemaal wel op. Veel geo-engineering oplossingen zijn kortzichtige symptoombestrijding. Einstein zou gezegd hebben: 'We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt'. Het is ongelooflijk arrogant om te denken dat wij zoiets complex als het aardsysteem kunnen managen.

We hebben het stuur van moederschip aarde dus in handen. Laten we het dan op z'n minst zo achter als dat we het hebben aangetroffen. En waarom niet nog mooier. Ga je mee?
Ontwikkeling van duurzaamheid vanuit waarden


Er is een groot verschil tussen je laten leiden door doelen en je laten leiden door waarden. Doelen zijn afgerond, ze liggen vast. Een doel formuleert een concreet resultaat dat in een zekere tijdspanne moet worden bereikt. Doelen vormen een eindpunt dat buiten ons ligt en waarvoor we ons inzetten, terwijl we waarden met ons meedragen als richtinggevend voor hoe we het beste kunnen handelen in voorkomende situaties. Waarden vormen een veel globaler richtsnoer. Ze laten ruimte om in elke situatie te bekijken wat wenselijk en juist is. De betekenis van een waarde is open en onaf, waardoor we steeds opnieuw worden uitgedaagd om ons ermee te verbinden. Duurzaamheid vraagt om een waarde gestuurde ontwikkeling. Waarden nodigen ons uit tot dialoog. Juist omdat de betekenis niet vastligt en de woorden pas zin krijgen wanneer ze worden vertaald in dagelijks gedrag maken ze het mogelijk om met elkaar van gedachten te wisselen. We kunnen elkaar bevragen, elkaar aanspreken op gedrag waarin waarden meer of minder tot uiting komen, we kunnen met elkaar zoeken naar een nieuwe invulling van een aloude waarde. Waarden zijn niet eindig. Een streven naar een duurzame wereld is nooit klaar. Doelen laten we achter ons wanneer ze bereikt zijn. Waarden echter kunnen zich verdiepen gedurende het leven.