top of page
P1050158.JPG

"Humankind has not woven the web of live. We are but one tread within it. Whatever we do to the web, we do to ourselves. All things are bound together. All things connect."

 

                                                                                              - Chief Seattle, 1854 -

Mens & ecologie

Ik haal veel voldoening uit het feit dat ik probeer die dingen te doen, waarvan ik denk dat ze goed zijn én een bijdrage leveren aan het grote geheel (mens & ecologie). Dat voelt als vrijheid optima forma.

 

Ik werk (profit) vanuit de vraag hoe we als mensheid van waarde kunnen zijn voor de wereld (people & planet).

 

Met Outdoor Inspiration zet ik in op de bewustwording én beleving dat wij mensen een onderdeel zijn van het ecosysteem.

Een duurzame wereld is in mijn optiek alleen haalbaar als we ons afstemmen op de ecologische 'wetten'.  

 

Alhoewel er verandering gaande is, heerst er ook nog steeds een wereldbeeld waarin we als mensheid onafhankelijk zijn en onze eigen (mensen)wereld kunnen creëren. Dat is een illusie en in feite een gevecht tegen de natuur, die wij nooit zullen winnen. 

 

Een zorgdragende en ondersteunde houding naar de aarde en daarmee de ecologische processen, brengt veel méér op (zeker op de lange termijn). Opbrengst in de vorm van onze levensbehoeften (zoals voedsel, schoon water en lucht), maar ook geestelijk welbevinden en spirituele groei.

 

 

Ons eigen gedrag is het grootste wat we kunnen doen, de grootste stem die we kunnen uitbrengen. Bij Outdoor Inspiration komt dit naar voren in de keuze en de intentie van de programma's, de aard van de activiteiten en de omgang met de natuurgebieden waarin we werken. Nog concreter is het consumptie-/koopgedrag, waarbij ik stem op die producten en diensten waar ik achter sta (milieu- en mensvriendelijk) én daarbij ook nog eens de betreffende ondernemers steun in hun initiatief. Als je kiest voor dat wat bijdraagt aan een mooiere wereld, is het er in wezen al :-)

Meer achtergrond over duurzaamheid?

  • Beleven
    Iets daadwerkelijk beleven, er midden in staan, het fysiek en emotioneel ondergaan zijn wezenlijke aspecten om een gebeurtenis te laten beklijven en het diepste in je te raken. Deze fysieke en emotionele ervaring is onontbeerlijk om werkelijk dingen 'eigen' te maken. Dit kan het opdoen van kennis en/of vaardigheden zijn, maar het is ook bewustwording! Dergelijke ervaringen worden steeds schaarser in deze maatschappij waar vooral de klemtoon wordt gelegd op maximale consumptie en materiële invulling van behoeften. De outdoor biedt echter nog genoeg mogelijkheden voor indringende beleving. Ontmoetingen in de natuur zijn écht en confronteren de mens, psychisch en fysiek, rationeel en emotioneel.
  • Bewegen
    Dat bewegen gezond is voor geest en lichaam staat vast! Psychische veranderingen worden bevorderd door je fysiek in beweging te zetten. Ter vergelijking: een rijdende kar is gemakkelijker van richting te veranderen (en ook beter bestuurbaar) dan een stilstaande. Psychische ervaringen worden gemakkelijker gedeeld met anderen en bespreekbaar gemaakt als er een gezamenlijke fysieke ervaring aan ten grondslag ligt. Door je in beweging te zetten ontmoet je meer.
  • Natuur
    In eerste instantie heeft natuur een sterk intrinsieke waarde. En naast de fysieke afhankelijkheid (voedsel, water, lucht, bescherming, zuivering, etc. - de zogenaamde ecosysteemdiensten) hebben we de natuur ook nodig voor ons geestelijk welzijn. Het is een bron van inspiratie, het geeft nieuwe energie en brengt je weer in balans. 'Even uitwaaien', 'een frisse neus halen', 'even opladen' zijn een paar voorbeelden van uitdrukkingen die deze kwaliteiten onderstrepen. De lessen die we in de natuur aangeboden krijgen zijn subliem en onuitputtelijk. De ecologie geeft ons bijzondere voorbeelden van samenwerking, (overlevings)strategieën, verbondenheid, organisatie, samenhang, balans, ritme en levensvatbaarheid (= duurzaamheid). Daarnaast is de natuur een uitermate geschikte omgeving voor zelfreflectie en om afstand te nemen van het dagelijkse leven.
bottom of page